For ขาย

ขายกิจการกลางเมืองเชียงใหม่

220,000,000 ฿(Fixed)
220,000,000 ฿(Fixed)
1-2
2-2
3-2
5-2
6-2
9-2
10-2
11-2
12-2
13-2
14-2
17-2
18-2
19-2
20-2
21-2
22-2
23-2
24-2
25-2
26-1
27
28
29
30
31
31-1
33
34
37

About This Listing

  • กิจการหอพัก – ร้านอาหาร – ร้านค้าให้เช้า และบ้านหลังใหญ่สำหรับอาศัย
  • ที่ดินขนาด 1 ไร่ 75.8 ตารางวา (ถนนคนเดิน)
  • ตั้งอยู่บนถนนอินทรวโรรส เยื้องที่ว่าการอำเภอเชียงใหม่
  • โซน A ทำเป็นร้านค้าให้เช่า 35,000 บาท/เดือน
  • โซน B ทำเป็นร้านอาหารให้เช่า 45,000 บาท/เดือน
  • โซน C เป็นหอพักรูปตัว L ขนาด 35 ห้อง
  • โซน D เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้สัก
  • ราคาเพียง 220 ล้านบาท

Sign up for newsletter

Get latest news and update

Newsletter BG