อยากฝากบ้านเพื่อเช่ากับโฮมคลิ๊ก

ก่อนจะปล่อยบ้านให้เช่าเพื่อสร้างรายได้แก่ท่านเจ้าของบ้าน สิ่งสำคัญคือต้องทำใจ เพราะเราไม่อาจทราบได้ว่าคนที่มาเช่าบ้านของเรานั้น มาจากไหนเป็นบุคคลเช่นไร นิสัย การดำเนินชีวิตเป็นอย่างไร ซึ่งเราสามารถคัดกรองได้เบื้องต้น แค่จากการสัมภาษณ์ และดูองค์ประกอบอื่น ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้เจ้าของบ้านต้องสามารถรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดกับบ้านที่นำมาเช่าเพื่อสร้างรายได้ให้ท่านได้ ดังนั้นก่อนจะปล่อยบ้านให้เช่า ควรมีการทำประกันภัยที่อาจเกิดกับตัวบ้าน เช่น ประกันอัคคีภัย / ประกันการโจรกรรม เป็นต้น

บ้านหรือทรัพย์ที่จะปล่อยเช่าต้องมีสภาพสมบูรณ์พร้อมอยู่ได้จริง

- ไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างอาคาร,สีบ้าน,ตลอดจนสภาพรอบๆตัวบ้าน จนถึงรั้วบ้านต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีการดูแลสม่ำเสมอ หากเป็นบ้านที่ทิ้งร้างไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของบ้าน ก็ยากที่จะมีผู้เข้ามาเช่าอาศัย

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมอยู่ จะช่วยให้ง่ายในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด

- ตามความจำเป็น เช่น เฟอร์นิเจอร์,เครื่องปรับอากาศ,เครื่องทำน้ำอุ่น,ผ้าม่าน,ปั๊มน้ำ ถังสำรองน้ำ หรือการอำนวยความสะดวกในการเข้ามาติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เนต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการอยู่อาศัยในปัจจุบัน เป็นต้น

มีการซ่อมบำรุงรักษาบ้านอย่างสม่ำเสมอ

การซ่อมบำรุงรักษาบ้านอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น และลดต้นทุนจากการซ่อมแซมภายหลังที่ทำให้สิ้นเปลืองมากกว่า เพราะหากมีผู้เช่าอาจทำไม่สะดวก และเมื่อครบสัญญาเช่า ผู้ปล่อยเช่าควรมีกองทุนสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซม ในแต่ละรอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทรัพย์ที่ปล่อยเช่ายังคงสภาพและสร้างรายได้ ให้แก่ผู้ปล่อยเช่าได้อย่างต่อเนื่อง

สภาพแวดล้อมรอบๆตัวบ้าน

- เช่น สนามหญ้า,ต้นไม้ใหญ่ ต้องตัดแต่งให้เรียบร้อย ถนนหน้าบ้านต้องไม่มีเศษ วัสดุ,เศษขยะ,ฝาท่อระบายแตก,หลุมบ่อ หรือการลุกล้ำตัวอาคาร,การจอดรถกีดขวางของ เพื่อนบ้าน อันก่อให้เกิดปัญหากับผู้อยู่อาศัย

เจ้าของบ้านจำเป็นต้องใส่ใจ

- เคลียร์เอกสารคงค้างต่างๆ แจ้งย้ายที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร,เคลียค่าสาธารณูปโภค , ค่าน้ำ,ค่าไฟ,เคเบิ้ล,อินเตอร์เน็ตคงค้างและค่าส่วนกลางกับหมู่บ้าน,ค่าขยะ หรืออื่นๆอันส่ง ผลกับผู้เข้ามาเช่าต่อ

ตกแต่งบ้านให้น่าอยู่สม่ำเสมอ

- การจัดบ้านท่านให้สวยงาม น่าอยู่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เช่าสนใจอยากเช่าบ้านของ ท่าน เพราะหากบ้านเป็นบ้านที่เจ้าของเอาใจใส่ อยู่อาศัยอยู่น่าจะไม่มีปัญหาหากมีผู้เช่าเข้าไป อาศัยแทน อีกทั้งค่าเช่าที่จะได้สมน้ำสมเนื้อกับบ้านของท่าน

เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า

- ผู้เช่าบ้านมีนิสัยอย่างไร เช่า หากผู้เช่าเป็นคนรักสัตว์ ท่านอาจจะต้องยอมผ่อนปรนใน เงื่อนไขบางประการในการให้เช่าบ้านพร้อมกับนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาอาศัยในบ้าน โดยเจ้าของ บ้านต้องแจ้งผู้เช่าให้ทราบถึงกฎกติกาในการดูแลสัตว์เลี้ยง รวมถึงการรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่เพื่อนบ้าน หรือชุมชน อาทิ กรณีผู้เช่าทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งอาจมีรถขนส่งสินค้าเข้าออกเพื่อรับและส่งสินค้าบ่อยครั้ง หรือ การที่มีพนักงานเข้ามาทำงานที่บ้าน ซึ่งมักทำเป็นโฮมออฟฟิศ หรือการไลฟ์สดเพื่อขายสินค้าเป็นต้น หากมีเพื่อนบ้านที่ไม่เข้าใจอาจสร้างปัญหากับผู้ที่มาเช่าในอนาคตได้

ก่อนปล่อยบ้านให้เช่าควรแจ้งกับเพื่อนบ้าน หรือนิติบุคคล เพื่อเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าของบ้าน

- ผู้ปล่อยบ้านให้เช่าควรแจ้งเพื่อนบ้าน หรือนิติบุคคล เพื่อให้ทราบถึงสถานะของบ้านปัจจุบัน เพื่อส่งผลดีทั้งการเข้าอยู่อาศัยของผู้เช่า เจ้าของบ้านควรแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบของหมู่บ้าน รวมถึงนิสัยใจคอของเพื่อนบ้านเพื่อปรับจูนเข้ากับผู้เช่า ให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างราบรื่น

เลือกตัวแทนนายหน้า ที่สามารถดูแลแทนเจ้าของบ้านได้

เลือกตัวแทนนายหน้า ที่สามารถดูแลแทนเจ้าของบ้านได้ มีประสบการณ์ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดกับทรัพย์ หรือบ้านที่ปล่อยเช่า เช่นสามารถจัดหาคนมาซ่อมแซม / ประสานงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เช่า และเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของบ้านเช่า กับผู้เช่า